Especialitats i serveis mèdics

Llocs a on es presten aquests serveis:

GA - Gavà Carretera, GD-Gavà Diagonal

C1 - Cerdanyola 1C2 - Cerdanyola 2

SA - Sant Adrià del Besós

UAB - Campus UAB

• Urgències de Medicina   GA C1  SA UAB

• Urgències de Traumatologia   GA C1 SA UAB

• Infermeria   GA C1 C2 SA UAB


• Laboratori d’anàlisis clíniques   GA C1 C2 SA UAB

- Hematologia

- Bioquímica-Immunologia i Hormones

- Microbiologia

- Intolerància alimentària• Al·lergiologia   GA  C1

Estudi del sistema inmunitari que serveix per denfensar l'organisme d'agressors externs, sobretot bactèries, virus i paràsits.


 • Angiologia i Cirurgia Vascular  GA  C2  SA 

Especialitat mèdic-quirúrgica dedicada a l’estudi, prevenció, diagnòstic de malalties orgàniques i/o           funcionals del sistema arterial, venós (Flebologia) i limfàtic (Linfologia).


 

• Aparell Digestiu   GA  C1 C2  SA 

Malalties que afecten a l’aparell digestiu i òrgans associats (esòfag, estómac, intestí prim, còlon, recte, anus, fetge, biliars i pàncrees), així com les conseqüències en la resta de l’organisme.


 

• Cardiologia   GA  GD C2  SA  

S’encarrega de l’estudi del cor i de l’aparell circulatori tant des del punt de vista    fisiològic com a patològic.


 

• Cirurgia General i Digestiva   GA  C1 C2  SA

Abasta tot tipus de cirurgia a excepció de les pròpies d’altres especialitats (ulls, cor, etc...).

 
 

• Dermatologia   GA  GD C1 C2 SA 

S’ocupa de l’estudi de la pell humana i de les malalties que l’afecten.


• Dietètica   C1 C2  SA 

S’encarrega d’estudiar, vigilar i recomanar els hàbits alimentosos als seus pacients, amb l’objectiu de millorar la seva salut.


• Endocrinologia   GD C1 SA

És una disciplina de la medicina que estudia el sistema endocrí i les malalties provocades per un funcionament inadecuat del mateix.


 

• Ginecologia i Ecografia   GA  C1 C2  SA

Especialitat mèdica i quirúrgica que tracta les malalties del sistema reproductor femení (úter, vagina i ovaris). 


 

• Medicina General   GA  C1 C2  SA UAB

Aquesta especialitat atén els problemes de qualsevol persona, sexe o una altra condició, sense diferència d’edat i relacionats amb la salut, sobre els quals resoldrà, decidirà i aconsellarà el més convenient.


 

• Medicina Interna   GA  GD  

Exercici d’una atenció clínica, completa i científica que integra en tot moment els aspectes fisiopatològics, diagnòstics i terapèutics amb els humans, mitjançant l’adequat ús dels recursos mèdics disponibles.


• Medicina Esportiva    GD

És l'especialitat mèdica que estudia els efectes de l'exercici en l'esport i, en general, de l'activitat física, en l'organisme humà, des del punt de vista de la prevenció i el tractament de les malalties i lesions.
 

• Neurologia i Proves   GA 

 

Conjuntament amb la neurocirurgia, s'ocupa de les malalties del sistema nerviós, tant central com perifèric, així com la realització de les proves oportunes.

 


• Otorinolaringologia   GA  C1 C2  SA 

S’ocupa de la prevenció diagnòstic i tractament de les malalties de nas, gola i oïda.


 

• Odontologia   GA GD 

Prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties de les dents, de la boca en general i altres components de la cavitat bucal, així com de la seva rehabilitació protesica de els recursos mèdics disponibles.


 

• Oftalmologia   GA  C1 C2 SA

Estudia les patologies del globus ocular, la musculatura ocular, sistema llagrimal, parpelles i els seus tractaments.recursos mèdics disponibles.


 

• Pediatria   GA  C1 C2 SA 

És l’especialitat mèdica que estudia al nen i les seves malalties.


 

• Pneumologia   GA  C2  

Encarregada de l’estudi de les malaltiès de l’aparell respiratori.


• Fisioterapia   GA SA   

És una disciplina de la salut que ofereix una alternativa terapéutica no farmacologías per diagnosticar, prevenir tractar símptomes de múltiples dolències, tant agudes com a cròniques, per mitjà de l'exercici terapèutic, calor, fred, llum, aigua, tècniques manuals entre elles l'electricitat.


 

• Psicologia   GA  GD  C1 C2  SA

És la ciència que estudia la conducta o els comportaments humans i els processos mentals.


 

• Podologia   GA  GD C1 C2  SA  

És una branca de la medicina que té per objecte l’estudi i el remei de les malalties i alteracions que afecten el peu.


 

• Reumatologia   GA  C2  

Estudi i tractament de les malalties del teixit connectiu i trastorns mitjans de l’aparell locomotor.


 

• Traumatologia   GA C2 SA 

Estudi, desenvolupament, conservació i restabliment de la forma de la funció de les extremitats, columna vertebral i les seves estructures, per mitjans mèdics, quirúrgics i físics.

 

 

• Urologia   GA  C1 C2  SA

És una especialitat medico-quirúrgica que s'ocupa de l'estudi, diagnòstic i tractament de les patologies que afecten a l'aparell urinari i retroperitoneu d'ambdós sexes i a l'aparell reproductor masculí masculí, sense cap límit d'edat.

 

Llocs a on es presten aquests serveis:

GA - Gavà, GD - Gavà Diagonal

C1 - Cerdanyola 1C2 - Cerdanyola 2

SA - Sant Adrià del Besós

UAB - Campus UAB