El Centre Assitencial BRUGUÉS a la seva seu central de Gavà, es un referencia en la medicina de proximitat i qualitat al Baix Llobregat a on disposa de consultes que abasten la totalitat de les especialitats necessàries per oferir un servei mèdic complet. 

 

Disposa d’un servei de diagnòstic per la imatge situat en el propi centre, que comprèn la Radiologia Convencional, servei d’Ecografies, servei de Mamografies,...

Però amb la intenció que aquests serveis de primera qualitat arribin a una àmplia població,  BRUGUÉS, creix al voltant de Barcelona.Així doncs a la ciutat de Cerdanyola del Vallés té dos centres on es dóna servei de primer nivell en especialitats mèdiques i serveis diagnòstics.

També pensant en el futur BRUGUÉS guanya la concessió del Servei Assistencial de Salut (SAS) al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra, també al Vallés, per atendre als milers d’estudiants que cada dia es desplacen a realitzar els seus estudis. 

N