Especialitats i serveis mèdics

Llocs a on es presten aquests serveis:

GA - Gavà Carretera, GD-Gavà Diagonal

C1 - Cerdanyola 1C2 - Cerdanyola 2

SA - Sant Adrià del Besós

UAB - Campus UAB

• Urgències de Medicina   GA C1  SA UAB

• Urgències de Traumatologia   GA C1 SA UAB

• Infermeria   GA C1 C2 SA UAB


• Laboratori d’anàlisis clíniques   GA C1 C2 SA UAB

- Hematologia

- Bioquímica-Immunologia i Hormones

- Microbiologia

- Intolerància alimentària• Al·lergiologia   GA  C1

Estudi del sistema inmunitari que serveix per denfensar l'organisme d'agressors externs, sobretot bactèries, virus i paràsits.


 • Angiologia i Cirurgia Vascular  GA  C2  SA 

Especialitat mèdic-quirúrgica dedicada a l’estudi, prevenció, diagnòstic de malalties orgàniques i/o           funcionals del sistema arterial, venós (Flebologia) i limfàtic (Linfologia).


 

• Aparell Digestiu   GA  C1 C2  SA 

Malalties que afecten a l’aparell digestiu i òrgans associats (esòfag, estómac, intestí prim, còlon, recte, anus, fetge, biliars i pàncrees), així com les conseqüències en la resta de l’organisme.


 

• Cardiologia   GA  GD C2  SA  

S’encarrega de l’estudi del cor i de l’aparell circulatori tant des del punt de vista    fisiològic com a patològic.


 

• Cirurgia General i Digestiva   GA  C1 C2  SA

Abasta tot tipus de cirurgia a excepció de les pròpies d’altres especialitats (ulls, cor, etc...).

 
 

• Dermatologia   GA  GD C1 C2 SA 

S’ocupa de l’estudi de la pell humana i de les malalties que l’afecten.


• Dietètica   C1 C2  SA 

S’encarrega d’estudiar, vigilar i recomanar els hàbits alimentosos als seus pacients, amb l’objectiu de millorar la seva salut.


• Endocrinologia   GD C1 SA

És una disciplina de la medicina que estudia el sistema endocrí i les malalties provocades per un funcionament inadecuat del mateix.


 

• Ginecologia i Ecografia   GA  C1 C2  SA

Especialitat mèdica i quirúrgica que tracta les malalties del sistema reproductor femení (úter, vagina i ovaris). 


 

• Medicina General   GA  C1 C2  SA UAB

Aquesta especialitat atén els problemes de qualsevol persona, sexe o una altra condició, sense diferència d’edat i relacionats amb la salut, sobre els quals resoldrà, decidirà i aconsellarà el més convenient.


 

• Medicina Interna   GA  GD  

Exercici d’una atenció clínica, completa i científica que integra en tot moment els aspectes fisiopatològics, diagnòstics i terapèutics amb els humans, mitjançant l’adequat ús dels recursos mèdics disponibles.


 

• Neurologia i Proves   GA 

 

Conjuntament amb la neurocirurgia, s'ocupa de les malalties del sistema nerviós, tant central com perifèric, així com la realització de les proves oportunes.

 


• Otorinolaringologia   GA  C1 C2  SA 

S’ocupa de la prevenció diagnòstic i tractament de les malalties de nas, gola i oïda.


 

• Odontologia   GA 

Prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties de les dents, de la boca en general i altres components de la cavitat bucal, així com de la seva rehabilitació protesica de els recursos mèdics disponibles.


 

• Oftalmologia   GA  C1 C2 SA

Estudia les patologies del globus ocular, la musculatura ocular, sistema llagrimal, parpelles i els seus tractaments.recursos mèdics disponibles.


 

• Pediatria   GA  C1 C2 SA 

És l’especialitat mèdica que estudia al nen i les seves malalties.


 

• Pneumologia   GA  C2  

Encarregada de l’estudi de les malaltiès de l’aparell respiratori.


• Fisioterapia   GA SA   

És una disciplina de la salut que ofereix una alternativa terapéutica no farmacologías per diagnosticar, prevenir tractar símptomes de múltiples dolències, tant agudes com a cròniques, per mitjà de l'exercici terapèutic, calor, fred, llum, aigua, tècniques manuals entre elles l'electricitat.


 

• Psicologia   GA  GD  C1 C2  SA

És la ciència que estudia la conducta o els comportaments humans i els processos mentals.


 

• Podologia   GA  GD C1 C2  SA  

És una branca de la medicina que té per objecte l’estudi i el remei de les malalties i alteracions que afecten el peu.


 

• Reumatologia   GA  C2  

Estudi i tractament de les malalties del teixit connectiu i trastorns mitjans de l’aparell locomotor.


 

• Traumatologia   GA C2 SA 

Estudi, desenvolupament, conservació i restabliment de la forma de la funció de les extremitats, columna vertebral i les seves estructures, per mitjans mèdics, quirúrgics i físics.

 

 

• Urologia   GA  C1 C2  SA

És una especialitat medico-quirúrgica que s'ocupa de l'estudi, diagnòstic i tractament de les patologies que afecten a l'aparell urinari i retroperitoneu d'ambdós sexes i a l'aparell reproductor masculí masculí, sense cap límit d'edat.

 

Llocs a on es presten aquests serveis:

GA - Gavà, GD - Gavà Diagonal

C1 - Cerdanyola 1C2 - Cerdanyola 2

SA - Sant Adrià del Besós

UAB - Campus UAB